Naše služby

Vyberte si z našich služieb alebo nás kontaktuje pre ďalšie informácie

REALIZÁCIE STAVIEB

búracie a demolačné práce

zakladanie stavieb

zemné a výkopové práce (teleskopické rýpadlá, nakladacie JCB)

tesárske a šalovacie práce

lešenárske práce (oprávnenie)

železiarske a armovacie práce

obkladačské a dláždičské práce

sadrokartónové konštrukcie

zateplenie fasád a podkroví

podlahárske práce

maliarske a natieračské práce

rekonštrukcie stavieb

údržbové práce

spevnenie plôch a chodníkov (vibračná technika)

preprava stavebných hmôt (TATRA, dodávkové vozidlo)

ŠPECIALIZOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE V JADROVEJ ENERGETIKE

stavebné a montážne práce v špeciálnych ochranných odevoch

stavebné a montážne práce s dýchacími prístrojmi

stavebné a montážne práce v prostredí s ionizovaným žiarením

manipulácie s rádioaktívnymi zeminami

dekontaminačné práce stavebných povrchov

nakladanie s rádioaktívnym odpadom vznikajúcim pri demontáži, búraní a dekontaminácii

zber a triedenie RaO

fragmentácia RaO

transporty RaO

búranie a fragmentácia stavebných nadzemných i podzemných konštrukcií

VŔTANIE A REZANIE ŽELEZOBETÓNU

presné jadrové diamantové vŕtanie

bezprašné diamantové rezanie betónov kotúčovou pílou

rezanie otvorov (s malým % železa) reťazovou pílou na betón

rezanie vozoviek

vŕtacie a búracie práce s využitím pneumatického, resp. el. náradia

drážkovanie v stenách

brúsenie betónových plôch

TECHNOLOGICKO-MONTÁŽNE PRÁCE

oprava žeriavov a regálových zakladačov

demontáže a likvidácia technologických celkov v energetike

zváračské práce

údržba technologických zariadení

ochranné, izolačné a protikorózne nátery konštrukcií

dodávka a montáž stavebných oceľových konštrukcií

Referencie

Výber z našich úspešných projektov

VÚJE TRNAVA Realizácia II. etapy projektu vyraďovanie JE A-1

 • vyraďovanie neprevádzkovaných zariadení a objektov, rekonštrukcia objektov po demontáži a uvoľnení priestorov
 • odkopávanie a monitoring kontaminovaných zemín v okolí nádrží 1 a 2 objekt 41
 • vyraďovanie oblúkovej haly 44/20 J. Bohunice
 • nakladanie s RAO
 • nakladanie s kontaminovanými zeminami
 • technická podpora a ochrana ŽP

JAVYS, a.s.

 • opravy stavebných konštrukcií
 • opravy malieb a náterov
 • opravy a údržba žeriavov, elektrických kladkostrojov a regálových zakladačov

JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, a.s.

 • nová SMC linka a centralizácia laboratórií pre mechanické vlastnosti – stavebná časť

Ďalšie

 • IPR 84900 JE V2, rekonštrukcia systému fyzickej ochrany areálu stavebná časť
 • IPR 711 – zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a seizmickej odolnosti JE V2, nezávislé superhavarijné napájanie PG JE V2
 • zmena systému dodávky tepla a pary stavebná časť areál JE J. Bohunice
 • parkovisko ŠUPA V. Kostoľany
 • viacúčelový komplex budov Zavarská cesta ENERGOMONT Trnava
 • epoxidové podlahy Vodné dielo Gabčíkovo
 • výrobná hala + pancierbetónové podlahy WITEX V. Kostoľany

Certifikáty

Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009

Systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009 na:

uskutočňovanie stavieb a ich zmien
inžinierska činnosť v stavebníctve
demolácie a zemné práce
montáž kovových konštrukcií