Široká škála betónov
pre náročné realizácie

Vyžiadať cenovú ponuku
80 m3
čerstvého betónu za hodinu
21-48 m
dosah čerpadla betónu
9 m3
objem autodomiešavačov
100 %
spokojných zákazníkov
250 m3
priemerný odber betónu na zákazníka
> 15
typov betónových zmesí

Naša betonáreň ponúka širokú škálu transportbetónov vrátane betónu pre cementobetónové kryty vozoviek (CB) a hydraulicky stmelených zmesí (CBGM). Ponuka betónov pokrýva potrebu jednoduchých aj najnáročnejších stavieb. Na výrobu používame iba suroviny najvyššej kvality.

Základnými kameňmi našej filozofie pri výrobe betónu sú KVALITA, ODBORNOSŤ a SPOĽAHLIVOSŤ.

Technológia výroby

Technológia výroby

Výrobu betónových zmesí najvyššej kvality zabezpečuje najmodernejšia technológia reprezentovaná miešačkou BHS s obsahom 2 m3, doplnená o automatizovaný riadiaci systém MARTEK. Technológia umožňuje dávkovanie až 4 frakcií kameniva, 3 druhov spojiva (cement, popolček) a 4 druhov prísad.
Doprava a čerpanie betónu

Doprava a čerpanie betónu

Dopravu a čerpanie betónu považujeme za kľúčovú časť nášho výrobno - dodavateľského procesu. Na dopravu používame autodomiešavače s objemom až 9 m3 betónovej zmesi. Čerpanie betónu zabezpečujeme čerpadlami s dosahom až 48 m.
Typy betónových zmesí

Typy betónových zmesí

Správnemu výberu vhodnej betónovej zmesi venujeme špeciálnu pozornosť. V našej ponuke nájdete rozsiahlu škálu vhodných betónových zmesí spĺňajúcich aj tie najnáročnejšie kritériá. Výrobný sortiment vrátane certifikátov si môžete rozkliknúť nižšie.

Podrobné informácie o betónových zmesiach:

Podrobné informácie o betónových zmesiach
 • Druhy betónu s garantovanou dobou spracovateľnosti 90 minút
 • Betón STN EN 206 - C8/10 - X0 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 22 - S4
 • Betón STN EN 206 - C12/15 - X0 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 22 - S4
 • Betón STN EN 206 - C16/20 – XC1 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16  - S4  
 • Betón STN EN 206 - C20/25 - XC1 -XC2 (SK) - Cl 0,2 -Dmax 16 - S4
 • Betón STN EN 206 - C 25/30 – XC2 - XC3 (SK )- Cl 0,2-Dmax 16 - S4
 • Betón STN EN 206 - C 25/30 – XC2 - XC3 (SK )- Cl 0,2-Dmax 16 - S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390 - 8
 • Betón STN EN 206 - C30/37 - XC3 - XC4, XD1 - XD2(SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S4
 • Betón STN EN 206 - C30/37 - XC3 - XC4, XD1 - XD2(SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390 - 8
 • Betón STN EN 206 - C35/45 - XC3 - XC4, XD2 - XD3(SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S4
 • Betón STN EN 206 - C35/45 - XC3 - XC4, XD2 - XD3(SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390 - 8
 • Druhy betónu s garantovanou dobou spracovateľnosti 120 minút
 • Betón STN EN 206 - C25/30 -  XA3,XC4 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390 - 8,  charakteristická pevnosť C30/37 po 56 dňoch, síranovzdorný cement (CEM III/B 32, 5 N - LH/SR)
 • Cementobetónové kryty podľa STN 73 6123:2018
 • Betón STN 73 6123 -CB III - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3
 • Hydraulicky stmelené zmesi podľa STN EN 14 277 - 1
 • CBGM STN EN 14227 -1 C 6/8 - Dmax 22 - G1 - CEM II/A - S 42,5 N
 • CBGM STN EN 14227 -1 C 8/10 - Dmax 22 - G1 - CEM II/A - S 42,5 N
 • CBGM STN EN 14227 -1 C 12/15 - Dmax 22 - G1 - CEM II/A - S 42,5 N

Certifikáty:

Certifikáty

S akýmkoľvek dotazom alebo požiadavkou na spracovanie cenovej ponuky sa na nás s dôverou môžete obrátiť prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára.