Referencia - Jaslovské Bohunice

Odstraňovanie azbestocementových materiálov Jaslovské Bohunice

Referencia - Jaslovské Bohunice

Odstraňovanie azbestocementových materiálov z m.č. 200 -215 v HVB v SO 30 JE A-1 Jaslovské Bohunice.

Referencia - Jaslovské Bohunice

Objednávateľ: VUJE, a. s.

Termín:
2017

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov