Realizujeme vaše
najnáročnejšie projekty

Vyžiadať cenovú ponuku

Stavebná výroba

Výroba betónu

Nakladanie s AZC

Poskytujeme široké spektrum výkonov v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb. Čokoľvek, čo robíme a vytvárame, podriaďujeme našej komplexnej filozofii, ktorej základnými stavebnými kameňmi sú kvalita, odbornosť, kompetentnosť a spoľahlivosť. Patríme k popredným tuzemským realizátorom stavebných a montážnych prác v oblasti jadrovej energetiky.

Osobitým prístupom, kvalitnými službami a produktmi si spoločnosť JOMA Slovakia buduje pevné postavenia na trhu.

Spoločnosť JOMA Slovakia pôsobí na trhu viac ako 26 rokov, počas ktorých realizovala veľké množstvo projektov štandardnej, ako aj vysokošpecializovanej povahy. Získané skúsenosti nás posúvajú vpred a vďaka nim sa môžeme neustále zlepšovať. Na každodennej báze ich aplikujeme na všetky nami realizované projekty.

Využite vo svoj prospech naše rokmi získané skúsenosti.
Našim cieľom je vytvárať všetkým zamestnancom motivujúce pracovné podmienky a prostredie, ktoré  zabezpečujú bezproblémový chod, bezpečnosť, spokojnosť a v konečnom dôsledku aj stabilitu pracovníkov. Snažíme sa aj o kvalitné vzťahy na pracovisku, efektívnu komunikáciu a dobrú pracovnú atmosféru.

Naším cieľom je obojstranná spokojnosť.
Veríme, že náš prístup oceníte.
Udržateľnosť je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá, stala sa jedným zo základných princípov spoločnosti a firemnej kultúry. Pri realizácii projektov sa snažíme minimalizovať dopad našej činnosti na životné prostredie. Z tohto dôvodu využívame najmodernejšie technológie a materiály. Taktiež využívame systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2016/ EN ISO 14001:2015.

„Environmentálne prostredie v našom okolí si zaslúži maximalizovať náš prínos k trvalo udržateľnému rozvoju“.

5 dôvodov prečo s nami spolupracovať:

1. Skúsenosti s náročnými projektami

Spoločnosť JOMA Slovakia pôsobí na trhu od roku 1997. Od svojho vzniku poskytuje služby v oblasti pozemného a inžinierskeho staviteľstva. Naše skúsenosti sme nadobudli realizáciou rôznych náročných projektov. Realizujeme štandardné, ako aj vysoko špecializované stavebno-montážne práce, vrátane rezania a vŕtania železobetónových konštrukcií, sanácie azbestu a pod. Z množstva projektov môžeme napríklad spomenúť Projekt Vybudovanie linky na výrobu vláknobetónových kontajnerov,  Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu jadrovej elektrárne V1, Komplex budov ENERGOMONT, ako aj výstavbu výcvikovo-školiaceho a informačného centra v Jaslovských Bohuniciach. Viac informácií o realizácii našich projektov nájdete v sekcii referencie.

2. Rozsiahly tím profesionálov

V záujme dosiahnutia želaného cieľa projektu, budú na realizácii Vášho projektu s Vami spolupracovať naši vysoko kvalifikovaní pracovníci, ktorí disponujú potrebnými skúsenosťami a odbornými znalosťami.

Naša spoločnosť disponuje odborným personálom, stavby realizujeme modernými a kvalitnými technológiami, sme schopní zrealizovať požiadavky aj najnáročnejších zákazníkov v dohodnutých termínoch a vo vysokej kvalite.

3. Time management

Prioritou spoločnosti v každej svojej činnosti je individuálny prístup ku každému projektu s cieľom realizovať projekt v požadovanom čase, kvalite a dohodnutej cene. Túto prioritu sa snažíme dosiahnuť dôkladným plánovaním prác, vysokou mierou profesionality a flexibility realizačného tímu, kontrolou a dodržiavaním harmonogramu prác, nákladov a kvality diela.

4. Enviromentálna politika

V environmentálnej oblasti spoločnosť JOMA Slovakia pri každej činnosti dbá na ochranu životného prostredia a spĺňa všetky legislatívne predpisy a požiadavky. Naprieč spektrom recyklácie rôznych stavebných materiálov je našim cieľom riadiť a vykonávať svoje činnosti tak, aby mali minimálny dopad na životné prostredie. Našou prioritou je šetrné využívanie prírodných zdrojov, materiálov a energie. Samozrejmosťou je recyklácia stavebných odpadov a redukcia ich tvorby.

5. Sieť spoľahlivých partnerov

Pre úspešné dosiahnutie cieľa akéhokoľvek projektu spolupracuje naša spoločnosť s viacerými overenými a skúsenými obchodnými partnermi. Z množstva úspešných projektov môžeme napríklad spomenúť zákazníkov ako VUJE, a.s., Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Slovenské elektrárne, a.s. a iné.

“Once again, I have been blown away by the professional commitment and passionate engagement from all teams. They are an inspiration to all of us in Ramboll and they play a very important role on our journey to become a digital leader of our industry.”

Michal Truban
CEO Strabag Slovensko

Referencie

Certifikácia

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov