Vysokošpecializované
stavebno-montážne práce

Vyžiadať cenovú ponuku

Poskytujeme široké spektrum výkonov v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb. Čokoľvek, čo robíme a vytvárame, podriaďujeme našej komplexnej filozofii, ktorej základnými stavebnými kameňmi sú kvalita, odbornosť, kompetentnosť a spoľahlivosť. Patríme k popredným tuzemským realizátorom stavebných a montážnych prác v oblasti jadrovej energetiky. Osobitým prístupom, kvalitnými službami a produktmi si spoločnosť JOMA Slovakia buduje pevné postavenia na trhu.

Pri likvidácii a nakladaní azbestu používame profesionálne náradie, certifikované stabilizačné prípravky a technológiu zabraňujúcu šíreniu nebezpečných azbestových vlákien.

Skúsenosti

Skúsenosti

Spoločnosť JOMA Slovakia pôsobí na trhu viac ako 26 rokov, počas ktorých realizovala veľké množstvo projektov štandardnej, ako aj vysokošpecializovanej povahy. Získané skúsenosti nás posúvajú vpred a vďaka nim sa môžeme neustále zlepšovať. Na každodennej báze ich aplikujeme na všetky nami realizované projekty.

Rozpis jednotlivých činností:

Rozpis jednotlivých činností
 • búracie a demolačné práce
 • zakladanie stavieb
 • zemné a výkopové práce (teleskopické rýpadlá,
  nakladacie JCB)
 • tesárske a šalovacie práce
 • lešenárske práce (oprávnenie)
 • železiarske a armovacie práce
 • obkladačské a dláždičské práce
 • sadrokartónové konštrukcie
 • zateplenie fasád a podkroví
 • podlahárske práce
 • maliarske a natieračské práce
 • rekonštrukcie stavieb
 • údržbové práce
 • spevnenie plôch a chodníkov (vibračná technika)
 • preprava stavebných hmôt (TATRA, dodávkové vozidlo), prepravný poriadok
Stabilita

Stabilita

Našim cieľom je vytvárať všetkým zamestnancom motivujúce pracovné podmienky a prostredie, ktoré  zabezpečujú bezproblémový chod, bezpečnosť, spokojnosť a v konečnom dôsledku aj stabilitu pracovníkov. Snažíme sa aj o kvalitné vzťahy na pracovisku, efektívnu komunikáciu a dobrú pracovnú atmosféru.

Rozpis jednotlivých činností:

Rozpis jednotlivých činností
 • búracie a demolačné práce
 • zakladanie stavieb
 • zemné a výkopové práce (teleskopické rýpadlá,
  nakladacie JCB)
 • tesárske a šalovacie práce
 • lešenárske práce (oprávnenie)
 • železiarske a armovacie práce
 • obkladačské a dláždičské práce
 • sadrokartónové konštrukcie
 • zateplenie fasád a podkroví
 • podlahárske práce
 • maliarske a natieračské práce
 • rekonštrukcie stavieb
 • údržbové práce
 • spevnenie plôch a chodníkov (vibračná technika)
 • preprava stavebných hmôt (TATRA, dodávkové vozidlo), prepravný poriadok
Udržatelnosť

Udržatelnosť

Udržateľnosť je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá, stala sa jedným zo základných princípov spoločnosti a firemnej kultúry. Pri realizácii projektov sa snažíme minimalizovať dopad našej činnosti na životné prostredie. Z tohto dôvodu využívame najmodernejšie technológie a materiály. Taktiež využívame systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2016/ EN ISO 14001:2015.

Rozpis jednotlivých činností:

Rozpis jednotlivých činností
 • búracie a demolačné práce
 • zakladanie stavieb
 • zemné a výkopové práce (teleskopické rýpadlá,
  nakladacie JCB)
 • tesárske a šalovacie práce
 • lešenárske práce (oprávnenie)
 • železiarske a armovacie práce
 • obkladačské a dláždičské práce
 • sadrokartónové konštrukcie
 • zateplenie fasád a podkroví
 • podlahárske práce
 • maliarske a natieračské práce
 • rekonštrukcie stavieb
 • údržbové práce
 • spevnenie plôch a chodníkov (vibračná technika)
 • preprava stavebných hmôt (TATRA, dodávkové vozidlo), prepravný poriadok

Referencie

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov