Referencie /  Likvidácia azbestu

Projekt BIDSF D 4.2 – Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu

Demontáž azbestocementových materiálov na káblových lávkach a v okolí parogenerátorov, kompenzátorov objemu, barbotážnej nádrže a pod objímkami parovodných potrubí v SO 800:V1-Budova reaktorov V1 v JE-V1 Jaslovské Bohunice.

Objednávateľ: VUJE, a. s.

Termín:
2018

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov