Zneškodnenie nebezepčných odpadov

Zneškodnenie nebezpečných odpadov ESt Horná Ždaňa, ESt Liptovská Mara a ESt Bystričany

Zneškodnenie nebezepčných odpadov

Zneškodnenie nebezpečných odpadov a zdraviu škodlivých látok vrátane látok obsahujúcich azbest v ESt Horná Ždaňa, ESt Liptovská Mara a ESt Bystričany.

Zneškodnenie nebezepčných odpadovZneškodnenie nebezepčných odpadov

Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Termín:
2020

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov