Referencia - odstránenie azbestu

Demontáž a odstránenie azbestu z vybraných priestorov v SO 800:V1

Referencia - odstránenie azbestu

Demontáž azbestocementových materiálov v káblových priestoroch I a II bloku, podlažie -1,8 m a +6,3m v SO 800:V1- Budova reaktorov V1 v JE V1 Jaslovské Bohunice.

Objednávateľ: VUJE, a. s.

Termín:
2020 - 2021

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov