Odkopávanie plynojemov

Vyraďovanie objektu 28 – časť PLYNOJEMY

Odkopávanie plynojemov

Odkopávanie plynojemov objektu 28 v rámci vyraďovania A1.

Odkopávanie plynojemovOdkopávanie plynojemov

Objednávateľ: VUJE, a. s. Trnava

Termín:
01. 2012 – 12. 2013

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov