Úprava interiéru

Oprava skladu náhradných dielov – Mechanizovaný sklad

Úprava interiéru

V objekte skladu prístrojových transformátorov boli zrealizovane opravy hygienického zariadenia, výmena dverí, vymaľovanie celého priestoru v rámci interiéru, v exteriéri sa jednalo o opravu celej fasády, strešnej krytiny, strešného svetlíka, kompletného oplechovania, výmeny požiarnych rebríkov, výmeny osvetlenia, bleskozvodu, strešnej izolácie, opravy rámp, opravy odkvapového chodníka.

Úprava interiéruÚprava interiéru

Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Termín:
09. 2017 – 08. 2018

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov