Búracie práce a výroba betónu

Oprava a odvodnenie spevnenej plochy pred skladom náhradných dielov v Est Križovany

Búracie práce a výroba betónu

V rámci opravy spevnenej plochy boli zrealizované búracie práce v plnom rozsahu, položenie zámkovej dlažby, odvodnenie plochy a odvod dažďových vôd do dažďovej  kanalizácie.

Búracie práce a výroba betónuBúracie práce a výroba betónu

Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Termín:
06. 2018 – 07. 2018

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov