Demontáž veľkorozmerných komponentov

Projekt BIDSF D 4.2 – Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu

Demontáž veľkorozmerných komponentov

V rámci projektu boli zrealizované stavebné úpravy nevyhnutné pre bezpečnú demontáž, manipuláciu a následnú fragmentáciu jadrových zariadení.

Demontáž veľkorozmerných komponentovDemontáž veľkorozmerných komponentov

Objednávateľ: VUJE, a. s.

Termín:
08. 2018 – 07. 2019

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov