Oprava priechodných podzemných kanálov

Oprava priechodných podzemných kanálov

Oprava priechodných podzemných kanálov

Odstránenie porúch na stavbe kanálov. Jednalo sa o poruchy na krycej – vrchnej vrstve vrátane vstupných poklopov, ktoré sú do tohto betónu osádzane a dilatácii.

Oprava priechodných podzemných kanálovOprava priechodných podzemných kanálov

Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Termín:
04. 2020 – 05. 2020

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov