Stavba úložiska odpadu

VNAO- 1. etapa, VNAO -2. etapa, VNAO – Prekrytie zaplneného prvého pruhu a preloženie haly nad druhý pruh úložiska VNAO v RU RAO Mochovce

Stavba úložiska odpadu

Úložisko veľmi nízko aktívneho odpadu v areáli JZ RÚ RAO Mochovce tvorí komplex stavebných a inžinierskych objektov, technologických prevádzkových súborov a zariadení slúžiacich pre manipuláciu s veľmi nízko aktívnymi odpadmi od ich príchodu na úložisko až po konečné uloženie.

Stavba úložiska odpaduStavba úložiska odpadu

Objednávateľ: VUJE, a. s.

Termín:
10. 2014 – 04. 2019

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov