Stavba úložných priestorov

Úložné zariadenie pre NAO- nízko aktívne odpady

Stavba úložných priestorov

Úložné zariadenie -Úložisko nízko aktívnehoodpadu v areáli JZ RÚ RAO Mochovce tvorí komplex stavebných a inžinierskych objektov, technologických prevádzkových súborov a zariadení slúžiacich pre manipuláciu s  nízko aktívnymi odpadmi od ich príchodu na úložisko až po konečné uloženie.

Stavba úložných priestorovStavba úložných priestorov

Objednávateľ: VUJE, a. s.

Termín:
02. 2017 – 12. 2018

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov