Stavba - elektráreň

NZEE – Núdzový zdroj elektrickej energiena oboch blokoch JE EMO 1,2

Stavba - elektráreň

Stavba v areáli Atómových elektrární Mochovce slúži na zabezpečenie nezávislého zdroja elektrickej energie pre ťažké havárie v areáli Atómových elektrární Mochovce 1, 2.

Stavba - elektráreňStavba - elektráreň

Objednávateľ: VUJE, a. s.

Termín:
08. 2014 – 12. 2015

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov