Betónová stavba budovy

Výcvikovo - školiace a informačné centrum JE A1

Betónová stavba budovy

Stavba s dvomi nadzemnými podlažiami a čiastočným suterénom je konštrukčne riešená ako sústava monolitických železobetónových stĺpov, monolitických prievlakov a železobetónových stropov. Dve nadzemné podlažia poskytujú priestor pre expozície, priestor pre odborné prednášky resp. prezentácie, priestor pre výcvik personálu. Suterén objektu je technickým zázemím pre prevádzku objektu s hygienickými miestnosťami. Objekt je vybavený výťahom. Vonkajšie objekty sú parkovisko a spevnené plochy a sadové úpravy.

Betónová stavba budovyBetónová stavba budovy

Objednávateľ: VUJE, a. s.

Termín:
07. 2018 – 12. 2021

Zistite ako vám vieme pomôcť
s realizáciou vašich projektov